Med Jesus vil eg fara (flygelhorn, althorn og brassband)

kr700.00

I mars 2024 skrev jeg dette et arrangement av folketonen «Med Jesus vil eg fara» for besetningen Flygelhorn (solo), Valthorn (solo) og 8 messingblåsere (Tenpiece-besetning totalt sett). Det er skrevet i forbindelse med at to av mine kolleger i Sjøforsvarets Musikkorps gikk av med pensjon og hadde sin siste konsert med oss. Etter fremførelsen kom det forespørsler om å skrive arrangementet om til brassband med flygelhorn og althorn som soloinstrumenter, noe som resulterte i denne versjonen.

Kategori: